Gyermekliget Általános Iskola 2112 Veresegyház , Gyermekliget B/1. Telefon: (28) 559-655, (30) 500-77-91 E-mail: gyermekliget.veres@gmail.com

AKTUALITÁSOK


Gyermekliget Juniális 2015. június 6-ánDrámapedagógiai versenyRendelkező nyilatkozatBeiratkozás 2015Nyílt nap 2015Iskolaválasztás 2015Első osztályos tanulónk díjnyertes verse

Ferenczi Zalán - Karácsony estéjén

Jézuska született egy istállóban,
Betlehemben, szeretetben.
Mária és József nevelgette,
hogy az embereket meghódítsa a szeretet.
Szeressétek egymást emberek,
mint kisgyermek a szüleit.Egy doboznyi szeretetJótékonysági BálÉvnyitó Ünnepség

Az évnyitó ünnepség 2014. augusztus 29-én, délután 17.00 órakor kezdődik.
A megjelenés minden diákunk számára kötelező.
Kérjük, hogy ünnepélyes viseletben gyertek: egyszínű (minta mentes) fehér ing/blúz illetve fekete vagy kék színű nadrág/szoknya és ünneplő cipő (nem sportcipő).
A szereplők fél 5-re jöjjenek!
A könyvek, a befizetést igazoló csekk illetve átutalási bizonylat ellenében, szülői aláírással vihetők el az augusztus 25-vel kezdődő héten minden nap 8 órától délután 15 óráig! Az évnyitó ünnepély után is van lehetőség az ügyintézésre.
Ha valaki nem tud részt venni az évnyitó ünnepségen, akkor ezt írásban jelezze az iskola email címén hivatalos levél formájában.

Gyermekliget Nyári Tábor


Rajzpályázat - 2014 május


Gyermekliget Juniális - 2014. május 31-én


Veresi Krónika cikkek
NYÍLT NAP - 2014. április 11-én"NYÍLT NAP 2014"Beiratkozás a 2014/15 tanévre

Általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2014. április 28. hétfő 8.00-18.00 óra
2014. április 29. kedd 8.00-18.00 óra
2014. április 30. szerda 8.00-18.00 óra

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
      - óvodai szakvélemény
      - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
      - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
• tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
      - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes)
      - vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel)
      - vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014 március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - "A szülői felügyelet gyakorlása" előírásai az irányadók)

Iskolaválasztás 2014Tisztelt Szülők!

Szeretettel várunk gyermekeket iskolánkba elsőtől - nyolcadik osztályig, korlátozott számban.

Amit kínálunk:
• Iskolánk családias jellegű, az oktatás kis létszámú tanulócsoportokban folyik.
• Lehetőséget biztosítunk a gyermekekben rejlő képességek optimális és egyénre szabott kibontakoztatására.
• Előnyben részesítjük a tevékenység központú pedagógiai módszereket, kooperatív technikákat.
• Tanítóink, tanáraink több diplomás szakemberek.
• Sokrétű tanítási, oktatási stratégiát alkalmazunk.
• Kiemelt feladatunknak tartjuk a nemzeti hovatartozás mellett a környezettudatos szemléletformálást.
• Természettudományos tantárgyak interaktív megjelenítése szakkörök, kirándulások formájában.
• Alsó tagozaton népi játékok, népszokások, néptánc oktatása.
• A különböző tanulási nehézségek szakszerű kezelése tan- és fejlesztő órákon.

Mindenkit szeretettek hívunk és várunk nyugodt és vidám légkörű iskolánkba!

Gyermekliget Általános Iskola

Gyermekliget Általános Iskola
2112 Veresegyház , Gyermekliget B/1.
Telefon: (28) 559-655, (30) 500-77-91
E-mail: gyermekliget.veres@gmail.com